O metodike vnímania ducha miesta

Kde som to skončil? Aha – s hrôzou som zistil, že v mojich ostatných textoch som vás vláčil po vychytených slovenských SGLP (Strong Genius Loci Places) bez toho, aby som vás uviedol do problematiky vnímania miest so silným vyžarovaním. Mohlo sa vám stať, že na mnou odporúčaných miestach ste okrem výfukových plynov necítili nič a na geomantickú turistiku ste tak mohli ľahko zanevrieť. A to len preto, že ste správne neabsolvovali prienik do vonkajších obalov daného miesta. Vedomý si môjho pochybenia chcem učiniť nápravu a predostieram vám stručný manuál:

V prvom rade si musíte uvedomiť, že miestu so silným vyžarovaním tikajú celkom iné hodiny, ako väčšine ľudstva. Genius loci všetkých SGLP sa tvorilo v dobách, keď čas plynul oveľa pomalšie ako dnes, preto je pred vstupom na takéto miesto potrebná synchronizácia. Ak sa chcete vybrať na geomantický výlet uháňajúcim autom v pauze medzi dvoma obchodnými rokovaniami, radšej nechoďte nikam.

Na vnútorné naladenie a preskok do nižších časových dráh je ideálna chôdza bez vonkajších vzruchov, pri ktorej vnímame iba rytmus našich krokov a nášho dychu. Odborníci v oblasti geomantickej turistiky odporúčajú pred výstupom na SGLP niekoľkohodinovú až niekoľkodňovú chôdzu v tichom zadumaní. Dlhší ako trojdňový pochod už býva zväčša kontraproduktívny. V oblastiach, kde je geomantické povedomie na vysokej úrovni (Bretónsko, východné Karpaty, či stredný Yucatán) a kde geomantická turistika tvorí podstatnú časť príjmov miestnych samospráv, ponúkajú zaneprázdneným pútnikom chodiace pásy s nastaviteľnými rýchlosťami.

Človek ale nesmie prísť na SGLP iba správne synchronizovaný. Musí byť aj správne spotený a zaprášený. V dedine Chichén Itza už dávnejšie financujú miestny futbalový klub výlučne z príjmov za predaj čerstvo spotených dresov, na ktoré si turisti musia vystáť úctyhodný rad. V Sedmohradsku si zasa záujemcovia môžu vybrať z niekoľkých druhov cestného prachu, pričom v uplynulej sezóne sa najlepšie predával prach z poľných ciest.

Pravdaže najdôležitejšou podmienkou pri vstupe na SGLP je poznať jeho príbeh. Vy určite viete, že fínske vydavateľstvo Jukka-Pekka každoročne vydáva aktualizovaný almanach príbehov všetkých, aj novoobjavených SGLP sveta. Mňa len teší, že výhradným šíriteľom tohto prestížneho zborníka na našom území sa pred niekoľkými dňami stal internetový magazín Amnezia.

2. April, 2009    Lukáš Luk
Autor je profesionálny pútnik po zaujímavých miestach a amatérsky prírodovedec renesančného typu. Do reálneho sveta sa chodí iba najesť a vyspať. Publikoval vo viacerých literárnych časopisoch, ukážky z jeho tvorby odvysielal Slovenský rozhlas. Je autorom kníh Príbehy Považského Sokolca a Záhada Považského Bula. Za obe bol nominovaný medzi finalistov prestížnej súťaže Anasoft Litera.